Get promotional information

Method: GET

HTTP Request

https://api.accesstrade.vn/v1/offers_informations

Query parameters

The parameters are passed into HTTP Request according to Key-Value pairs, begin the parameters with the sign “?” and separate the parameters with the sign “&”. Ex:

https://api.accesstrade.vn/v1/offers_informations?merchant=bambooairways

Parameters

Required

Description

scope

Optional

Input the value of this parameter as “expiring” to get discounts that are about to expire. Get all discount if the value is not passed in or passed in incorrectly.

merchant

Optional

Name of the owner distributing the discount

categories

Optional

Category_name of the discount. Ex: voucher-services. You can enter more than one category, separating each one using the sign “,”

domain

Optional

Domain of the discount. Ex: lazada.vn

coupon

Optional

Input the value as 1 to get the discount with coupon code, 0 to get the discount without coupon code. The default is all.

status

Optional

Input the value 1 to get information of offers that are active, input the value 0 to get information of offers that have expired, and leave this value bank to get all.

limit

Optional

Number of promotion will be show on one page. Example: Limit=50

page

optional

Number of page. Example: page=1

Describe Results

Key

Description

banners

Is a list that contains dictionaries of banner, each dictionary includes: “link” - url banner, “width” - size width, “height” - size height

content

Content the discount in detail

id

Discount Id

image

Url of the discount image

link

Url of the discount

merchant

Owner offering discount

categories

List of discount categories

name

Name of discount

start_time

Start time of the discount

end_time

End time of the discount

domain

Domain of the discounted product

aff_link

Affiliate link

Example (Use Postman tool to call API)

RESPONSE

{
  "data": [
    {
      "aff_link": "https://go.isclix.com/deep_link/4348611760548105593?url=https%3A%2F%2Fwww.bambooairways.com%2Fvn-vi%2Fthong-tin-dat-ve%2Fuu-dai%2Fmung-ngay-giai-phong-uu-dai-cuc-nong%2F",
      "banners": [],
      "categories": [],
      "content": "⭐Giá sản phẩm: đồng giá 10,000 VNĐ (base fare (giá cơ sở), chưa bao gồm thuế phí)\n⭐Hạng giá vé áp dụng: Bamboo Eco\n🔮Đường bay áp dụng: các đường bay nội địa BAV đang bán trên website TMĐT, trừ đường bay đi và đến Côn Đảo.\n❗Điều kiện áp dụng: Áp dụng theo điều kiện hạng giá vé đã mua\n",
      "coupons": [],
      "domain": "bambooairways.com",
      "end_time": "2021-03-27",
      "id": "5498845288268871151",
      "image": "https://static.accesstrade.vn/adv/img/deal_coupons-09-10-2020-wjbiby.png",
      "link": "https://www.bambooairways.com/vn-vi/thong-tin-dat-ve/uu-dai/mung-ngay-giai-phong-uu-dai-cuc-nong/",
      "merchant": "bambooairways",
      "name": "💥Chương trình “Mừng ngày giải phóng, ưu đãi cực nóng”💥",
      "start_time": "2020-10-09"
    },
    {
      "aff_link": "https://go.isclix.com/deep_link/4348611760548105593?url=https%3A%2F%2Fwww.bambooairways.com%2Fvn-vi%2Fthong-tin-dat-ve%2Fuu-dai%2Fbay-chung-huong-uu-dai-khung%2F",
      "banners": [],
      "categories": [],
      "content": "Tạm biệt năm cũ với những lo lắng, bận rộn của công việc và cuộc sống. Chào năm mới cùng BAY CHUNG để tận hưởng phút giây hạnh phúc, thư giãn bên nhau.\nĐặc biệt nhận ngay ƯU ĐÃI KHỦNG, giảm đến 30% khi mua vé máy bay Bamboo Airways.\n",
      "coupons": [],
      "domain": "bambooairways.com",
      "end_time": "2021-02-11",
      "id": "5562086751721808205",
      "image": "https://static.accesstrade.vn/adv/img/deal_coupons-04-01-2021-c43xzq.png",
      "link": "https://www.bambooairways.com/vn-vi/thong-tin-dat-ve/uu-dai/bay-chung-huong-uu-dai-khung/",
      "merchant": "bambooairways",
      "name": "Chương trình \"Bay chung giảm khủng\"",
      "start_time": "2021-01-04"
    }
  ]
}

Last updated