AccessTrade.vn
Search
K

Get promotional information

Method: GET

HTTP Request

https://api.accesstrade.vn/v1/offers_informations

Query parameters

The parameters are passed into HTTP Request according to Key-Value pairs, begin the parameters with the sign “?” and separate the parameters with the sign “&”. Ex:
https://api.accesstrade.vn/v1/offers_informations?merchant=bambooairways
Parameters
Required
Description
scope
Optional
Input the value of this parameter as “expiring” to get discounts that are about to expire. Get all discount if the value is not passed in or passed in incorrectly.
merchant
Optional
Name of the owner distributing the discount
categories
Optional
Category_name of the discount. Ex: voucher-services. You can enter more than one category, separating each one using the sign “,”
domain
Optional
Domain of the discount. Ex: lazada.vn
coupon
Optional
Input the value as 1 to get the discount with coupon code, 0 to get the discount without coupon code. The default is all.
status
Optional
Input the value 1 to get information of offers that are active, input the value 0 to get information of offers that have expired, and leave this value bank to get all.
limit
Optional
Number of promotion will be show on one page. Example: Limit=50
page
optional
Number of page. Example: page=1

Describe Results

Key
Description
banners
Is a list that contains dictionaries of banner, each dictionary includes: “link” - url banner, “width” - size width, “height” - size height
content
Content the discount in detail
id
Discount Id
image
Url of the discount image
link
Url of the discount
merchant
Owner offering discount
categories
List of discount categories
name
Name of discount
start_time
Start time of the discount
end_time
End time of the discount
domain
Domain of the discounted product
aff_link
Affiliate link

Example (Use Postman tool to call API)

offer_information.png
RESPONSE
{
"data": [
{
"aff_link": "https://go.isclix.com/deep_link/4348611760548105593?url=https%3A%2F%2Fwww.bambooairways.com%2Fvn-vi%2Fthong-tin-dat-ve%2Fuu-dai%2Fmung-ngay-giai-phong-uu-dai-cuc-nong%2F",
"banners": [],
"categories": [],
"content": "⭐Giá sản phẩm: đồng giá 10,000 VNĐ (base fare (giá cơ sở), chưa bao gồm thuế phí)\n⭐Hạng giá vé áp dụng: Bamboo Eco\n🔮Đường bay áp dụng: các đường bay nội địa BAV đang bán trên website TMĐT, trừ đường bay đi và đến Côn Đảo.\n❗Điều kiện áp dụng: Áp dụng theo điều kiện hạng giá vé đã mua\n",
"coupons": [],
"domain": "bambooairways.com",
"end_time": "2021-03-27",
"id": "5498845288268871151",
"image": "https://static.accesstrade.vn/adv/img/deal_coupons-09-10-2020-wjbiby.png",
"link": "https://www.bambooairways.com/vn-vi/thong-tin-dat-ve/uu-dai/mung-ngay-giai-phong-uu-dai-cuc-nong/",
"merchant": "bambooairways",
"name": "💥Chương trình “Mừng ngày giải phóng, ưu đãi cực nóng”💥",
"start_time": "2020-10-09"
},
{
"aff_link": "https://go.isclix.com/deep_link/4348611760548105593?url=https%3A%2F%2Fwww.bambooairways.com%2Fvn-vi%2Fthong-tin-dat-ve%2Fuu-dai%2Fbay-chung-huong-uu-dai-khung%2F",
"banners": [],
"categories": [],
"content": "Tạm biệt năm cũ với những lo lắng, bận rộn của công việc và cuộc sống. Chào năm mới cùng BAY CHUNG để tận hưởng phút giây hạnh phúc, thư giãn bên nhau.\nĐặc biệt nhận ngay ƯU ĐÃI KHỦNG, giảm đến 30% khi mua vé máy bay Bamboo Airways.\n",
"coupons": [],
"domain": "bambooairways.com",
"end_time": "2021-02-11",
"id": "5562086751721808205",
"image": "https://static.accesstrade.vn/adv/img/deal_coupons-04-01-2021-c43xzq.png",
"link": "https://www.bambooairways.com/vn-vi/thong-tin-dat-ve/uu-dai/bay-chung-huong-uu-dai-khung/",
"merchant": "bambooairways",
"name": "Chương trình \"Bay chung giảm khủng\"",
"start_time": "2021-01-04"
}
]
}