Get the campaigns list

Get campaign list and campaing information

Method: GET

HTTP Request

https://api.accesstrade.vn/v1/campaign

Query parameter:

Param

Require

Description

approval

Optional

approved=successful filter registed campaign

campaign_id

Optional

filter by campaign id

https://api.accesstrade.vn/v1/campaigns?limit=20&page=25&approval=successful

Describe results

Parameters

Description

total

Number of campaigns.

data.id

Id of campaign.

data.name

Name of campaign.

data.approval

 • Unregistered: User has not register for the campaign.

 • Pending: Campaign request is in review waiting for approval.

 • Successful: User campaign’s request is approved.

data.status

Status of the campaign: 1: Running

data.merchant

Name of the merchant.

data.conversion_policy

data.cookie_duration

Time duration of the cookie (second).

data.cookie_policy

data.description

Description of the campaign.

data.start_time

The start date of the campaign.

data.end_time

The end date of the campaign

data.category

Campaign category

data.sub_category

data.type

Campaign type

data.url

Url campaign.

Data Response:

{
  "data": [
    {
      "approval": "successful",
      "category": "",
      "cookie_duration": 0,
      "cookie_policy": "",
      "description": {
        "action_point": "<p style=\"color: rgb(98, 98, 98); letter-spacing: 0.13px; line-height: 20px; font-family: &quot;Source Sans Pro&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif;\">Leads đạt chuẩn yêu cầu sau:<br style=\"line-height: normal; clear: both;\">- Sống và làm việc ở HN, HCM ( có giấy tạm trú/ Hộ khẩu)<br style=\"line-height: normal; clear: both;\">- Chú ý chất lượng lead sẽ cao hơn với các khách có nơi ở thuộc các Quận ở HCM và khu vực HN. Lí do: thu nhập khách ổn định ; có đầy đủ giấy tờ và có mục đích mở thẻ nghiêm túc.<br style=\"line-height: normal; clear: both;\">- Thu nhập ổn định trên 8tr nhận lương theo hình thức chuyển khoản từ công ty<br style=\"line-height: normal; clear: both;\">- Trên 21 tuổi<br style=\"line-height: normal; clear: both;\">- Có hợp đồng Lao động<br style=\"line-height: normal; clear: both;\">- Đồng ý mở thẻ Citi&nbsp;<br style=\"line-height: normal; clear: both;\"><span style=\"font-weight: 700;\">* Lưu ý:</span>&nbsp;Để tăng tỷ lệ duyệt, các bạn định vị đúng vị trí HN/ HCM khi chạy Google ads or FB ads , tránh tình trạng các khách ở tỉnh thành khác đăng ký.</p><p style=\"color: rgb(98, 98, 98); letter-spacing: 0.13px; line-height: 20px; font-family: &quot;Source Sans Pro&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif;\">** Hệ thống sẽ tự động lọc và hủy các lead không đáp ứng đủ các điều kiện trên</p><p style=\"color: rgb(98, 98, 98); letter-spacing: 0.13px; line-height: 20px; font-family: &quot;Source Sans Pro&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif;\"><span style=\"font-weight: 700; letter-spacing: 0.13px;\">Thời gian phê duyệt kết quả thành công</span><span style=\"letter-spacing: 0.13px;\">: 4 tuần</span></p><p style=\"color: rgb(98, 98, 98); letter-spacing: 0.13px; line-height: 20px; font-family: &quot;Source Sans Pro&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif;\"><span style=\"letter-spacing: 0.13px;\">Tips: Cách chạy FB ads hiệu quả: nhắm vào các đối tượng có hành vi sử dụng các sản phẩm dịch vụ đắt tiền :&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></p><p style=\"color: rgb(98, 98, 98); letter-spacing: 0.13px; line-height: 20px; font-family: &quot;Source Sans Pro&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif;\"><span style=\"letter-spacing: 0.13px;\">- theo loại điện thoai: Iphone 8 trở lên, Samsung Note 9, S9, v.v</span></p><p style=\"line-height: 20px;\"><span style=\"color: rgb(98, 98, 98); font-family: &quot;Source Sans Pro&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; letter-spacing: 0.13px;\">- Dịch vụ có khuyến mãi của Citibank:&nbsp;</span></p><p style=\"line-height: 20px;\"><font face=\"Source Sans Pro, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif\"><span style=\"letter-spacing: 0.13px;\"><a href=\"https://docs.google.com/spreadsheets/d/1S6MYtRM7RncXowxm2mSAKUmaGMCgW5nIEFmRCVq-hSA/edit#gid=363488021\" target=\"_blank\">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1S6MYtRM7RncXowxm2mSAKUmaGMCgW5nIEFmRCVq-hSA/edit#gid=363488021</a></span></font></p>",
        "commission_policy": "<span style=\"color: rgb(98, 98, 98); font-family: &quot;Source Sans Pro&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; letter-spacing: 0.13px;\">315,000VNĐ / lead</span>",
        "cookie_policy": "<p>Thời gian lưu cookie 30 ngày</p><p>Không bị ghi đè cookie bởi các bên khác</p>",
        "introduction": "<p style=\"color: rgb(98, 98, 98); letter-spacing: 0.13px; line-height: 20px; font-family: &quot;Source Sans Pro&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif;\"><span style=\"color: rgb(98, 98, 98); font-size: 0.875rem; letter-spacing: 0.13px;\">Citibank là ngân hàng toàn cầu với hơn 200 năm kinh nghiệm trên toàn thế giới và hơn 20 năm hoạt động tại Việt Nam. Citibank hiện đang cung cấp các sản phẩm Thẻ Tín Dụng đáp ứng với từng nhu cầu của khách hàng:</span><span style=\"color: rgb(98, 98, 98); font-size: 0.875rem; letter-spacing: 0.13px;\">&nbsp;</span><br></p><p><font face=\"Source Sans Pro, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif\"><span style=\"letter-spacing: 0.13px;\">Các Khuyến mãi của thẻ Citi Bank:&nbsp;</span></font><a href=\"https://docs.google.com/spreadsheets/d/1S6MYtRM7RncXowxm2mSAKUmaGMCgW5nIEFmRCVq-hSA/edit#gid=1390843872\">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1S6MYtRM7RncXowxm2mSAKUmaGMCgW5nIEFmRCVq-hSA/edit#gid=1390843872</a></p><p><font face=\"Source Sans Pro, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif\"><span style=\"letter-spacing: 0.13px;\">Danh sách keyword gợi ý: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aynvlYySDdPxeXy7pzieTW4R7oIXfaZc9zso_GeJob0/edit#gid=94956797</span><br></font><br></p><p style=\"color: rgb(98, 98, 98); letter-spacing: 0.13px; line-height: 20px; font-family: &quot;Source Sans Pro&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif;\">Thẻ tín dụng Citi Cash Back: sản phẩm Thẻ Tín Dụng Citi giúp Hoàn Tiền Mặt tốt nhất thị trường hiện nay. Thẻ tín dụng Citi Cash Back giúp khách hàng sử dụng được hoàn tiền đến 5% chi tiêu. Khách hàng có thể hoàn tiền đến 7.200.000VND mỗi năm. Tiền hoàn lại không bao giờ hết hạn.</p><p style=\"color: rgb(98, 98, 98); letter-spacing: 0.13px; line-height: 20px; font-family: &quot;Source Sans Pro&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif;\"><span style=\"font-weight: 700; letter-spacing: 0.13px;\">Sản phẩm bán chạy:</span><br></p><p style=\"color: rgb(98, 98, 98); letter-spacing: 0.13px; line-height: 20px; font-family: &quot;Source Sans Pro&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif;\">o Thẻ Citi Rewards</p><p style=\"color: rgb(98, 98, 98); letter-spacing: 0.13px; line-height: 20px; font-family: &quot;Source Sans Pro&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif;\"><span style=\"color: rgb(98, 98, 98); letter-spacing: 0.13px; font-size: 0.875rem;\">o Thẻ tín dụng Citi Cash Back</span></p><p style=\"color: rgb(98, 98, 98); letter-spacing: 0.13px; line-height: 20px; font-family: &quot;Source Sans Pro&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif;\"><span style=\"color: rgb(98, 98, 98); letter-spacing: 0.13px; font-size: 0.875rem;\">o</span><span style=\"font-size: 0.875rem; letter-spacing: 0.13px;\">&nbsp;Thẻ Citi Simplicity+</span></p><p style=\"color: rgb(98, 98, 98); letter-spacing: 0.13px; line-height: 20px; font-family: &quot;Source Sans Pro&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif;\"><b style=\"font-weight: bold; color: rgb(21, 27, 38); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; letter-spacing: normal; white-space: pre-wrap;\">- Auto: Chiến dịch này sẽ được duyệt tự động. Sau khi đăng ký, bạn vui lòng chờ 5 phút và nhấn F5 (Refresh) để cập nhật trạng thái duyệt</b></p><p style=\"letter-spacing: 0.13px; line-height: 20px; font-family: &quot;Source Sans Pro&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif;\"><b style=\"background-color: rgb(255, 255, 0);\">LƯU Ý: CHIẾN DỊCH CITIBANK SẼ TRACKING LƯỢNG CLICK VÀ ĐƠN HÀNG TRỰC TIẾP TRÊN WEBSITE CITIBANK, VÌ THẾ PUBLISHER SẼ KHÔNG XEM ĐƯỢC CLICK VÀ ĐƠN HÀNG TRẢ VỀ. </b></p><p style=\"letter-spacing: 0.13px; line-height: 20px; font-family: &quot;Source Sans Pro&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif;\"><b style=\"background-color: rgb(255, 255, 0);\">ACCESSTRADE SẼ UPDATE TAY LƯỢNG ĐƠN HÀNG CHO PUB MỖI TUẦN 1 LẦN.&nbsp;</b></p><p style=\"color: rgb(98, 98, 98); letter-spacing: 0.13px; line-height: 20px; font-family: &quot;Source Sans Pro&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif;\"><br></p>",
        "other_notice": "<span style=\"font-weight: bolder; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif;\">Citibank cấm chạy SEM brand name, nếu phát hiện sẽ bị khóa link &amp; cắt hoa hồng</span>",
        "rejected_reason": "<span style=\"color: rgb(98, 98, 98); font-family: &quot;Source Sans Pro&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; letter-spacing: 0.13px;\">Không thoả mãn 1 trong những điều kiện trên và không có nhu cầu.</span>",
        "traffic_building_policy": "<p>- Trong trường hợp publishers có nhu cầu liên hệ khách hàng để xác nhận thông tin qua điện thoại hoặc email marketing. Publishers phải gửi cho AT: kịch bản gọi và email mẫu để ngân hàng duyệt trước khi chính thức chạy hình thức liên hệ khách hàng để xác nhận thông tin. Trong trường hợp publishers chạy hình thức này mà không báo thông tin cho AT và ngân hàng, các chuyển đổi trong tháng có thể bị huỷ và ngân hàng có quyền truy cứu nếu thông tin publishers đưa tới khách hàng không chính xác và không được duyệt bởi Ngân hàng hoặc AT.&nbsp;</p><p>- Publisher sẽ không mạo danh thương hiệu Ngân hàng để tạo các trang mạng xã hội hoặc Websites.</p><p>- Các Publishers sẽ không được sử dụng các hình thức quảng cáo sau: Chèn đường dẫn vào các quảng cáo không liên quan, Dẫn dụ khách hàng nhấp vào đường dẫn khi khách hàng không biết , Sử dụng sai thông tin về sản phẩm của Ngân Hàng dẫn dụ khách hàng</p><p>- Các chuyển đổi trong tháng có thể bị huỷ nếu vi phạm các chính sách trên</p>"
      },
      "end_time": null,
      "id": "5585194803623188142",
      "logo": "https://static.accesstrade.vn/adv/img/1612752152_Citi-Logo.png",
      "merchant": "citibank_new",
      "name": "Citibank New",
      "scope": "private",
      "start_time": "2021-02-05T14:25:04.542000",
      "status": 1,
      "sub_category": "",
      "type": -1,
      "url": "https://www.citibank.com.vn/vietnamese/form/uu-dai-mo-the-tin-dung/index.htm"
    }
  ]
}

Example (Using tool Postman to call API)

Last updated