[Wordpress] Hướng dẫn tạo 1 trang riêng nhúng code

[Wordpress] Hướng dẫn tạo 1 trang riêng nhúng code

LƯU Ý: WP ROCKET sẽ gây lỗi khi nén file css & js, nên cần tắt plugin này để dùng được tool

Tạo mới trang (page) bằng WP Editor

Last updated