AccessTrade.vn
Search
⌃K

Lấy thông tin các khuyến mại đang hoạt động

Vui lòng chuyển sang dùng phiên bản mới tại LINK.
Method: GET

HTTP Request

https://api.accesstrade.vn/v1/offers_informations

Query parameters

Các biến params được truyền vào HTTP Request theo các cặp Key-Value, mở đầu chuỗi params bằng dấu “?” và giữa các biến phân tách nhau bằng dấu “&”. Vd:
https://api.accesstrade.vn/v1/offers_informations?merchant=bambooairways
Biến params
Required
Mô tả
scope
tùy chọn
Truyền value cho tham số này là “expiring” để get các khuyến mại sắp hết hạn. Lấy tất cả nếu không truyền hoặc truyền sai value.
merchant
tùy chọn
Tên owner của khuyến mại. vd: lazada
categories
tùy chọn
category_name của khuyến mại. Ex: voucher-dich-vu. Có thể truyền nhiều category, phân cách nhau bằng dấu phẩy ","
domain
tùy chọn
Domain của khuyến mại. vd: lazada.vn
coupon
tùy chọn
Truyền value là 1 để get khuyến mại có mã giảm giá, 0 để get khuyến mại không có mã giảm giá. Mặc định lấy tất cả.
status
tùy chọn
Truyền value 1 để lấy thông tin các offers còn hoạt động, value 0 để lấy thông tin các offers hết hạn, và không truyền key này để lấy tất cả.
limit
tùy chọn
số bản ghi hiển thị trên một trang
page
tùy chọn
số trang show kết quả

Mô tả kết quả

Key
Mô tả
banners
là 1 list chứa các dict banner, trong mỗi dict có: “link” - url banner, “width” - chiều rộng, “height” - chiều cao.
content
Mô tả khuyến mại
id
id khuyến mại
image
url ảnh đại diện khuyến mại
link
url khuyến mại
merchant
owner khuyến mại
categories
danh sách category của khuyến mại
name
Tên khuyến mại
start_time
Thời gian bắt đầu khuyến mại
end_time
Thời gian kết thúc khuyến mại
domain
Domain sản phẩm khuyến mại
aff_link
Affiliate link
API response trả về
{
"data": [
{
"aff_link": "https://go.isclix.com/deep_link/4348611760548105593?url=https%3A%2F%2Fwww.bambooairways.com%2Fvn-vi%2Fthong-tin-dat-ve%2Fuu-dai%2Fmung-ngay-giai-phong-uu-dai-cuc-nong%2F",
"banners": [],
"categories": [],
"content": "⭐Giá sản phẩm: đồng giá 10,000 VNĐ (base fare (giá cơ sở), chưa bao gồm thuế phí)\n⭐Hạng giá vé áp dụng: Bamboo Eco\n🔮Đường bay áp dụng: các đường bay nội địa BAV đang bán trên website TMĐT, trừ đường bay đi và đến Côn Đảo.\n❗Điều kiện áp dụng: Áp dụng theo điều kiện hạng giá vé đã mua\n",
"coupons": [],
"domain": "bambooairways.com",
"end_time": "2021-03-27",
"id": "5498845288268871151",
"image": "https://static.accesstrade.vn/adv/img/deal_coupons-09-10-2020-wjbiby.png",
"link": "https://www.bambooairways.com/vn-vi/thong-tin-dat-ve/uu-dai/mung-ngay-giai-phong-uu-dai-cuc-nong/",
"merchant": "bambooairways",
"name": "💥Chương trình “Mừng ngày giải phóng, ưu đãi cực nóng”💥",
"start_time": "2020-10-09"
},
{
"aff_link": "https://go.isclix.com/deep_link/4348611760548105593?url=https%3A%2F%2Fwww.bambooairways.com%2Fvn-vi%2Fthong-tin-dat-ve%2Fuu-dai%2Fbay-chung-huong-uu-dai-khung%2F",
"banners": [],
"categories": [],
"content": "Tạm biệt năm cũ với những lo lắng, bận rộn của công việc và cuộc sống. Chào năm mới cùng BAY CHUNG để tận hưởng phút giây hạnh phúc, thư giãn bên nhau.\nĐặc biệt nhận ngay ƯU ĐÃI KHỦNG, giảm đến 30% khi mua vé máy bay Bamboo Airways.\n",
"coupons": [],
"domain": "bambooairways.com",
"end_time": "2021-02-11",
"id": "5562086751721808205",
"image": "https://static.accesstrade.vn/adv/img/deal_coupons-04-01-2021-c43xzq.png",
"link": "https://www.bambooairways.com/vn-vi/thong-tin-dat-ve/uu-dai/bay-chung-huong-uu-dai-khung/",
"merchant": "bambooairways",
"name": "Chương trình \"Bay chung giảm khủng\"",
"start_time": "2021-01-04"
}
]
}