Lấy thông tin các khuyến mại đang hoạt động

Vui lòng chuyển sang dùng phiên bản mới tại LINK.

Method: GET

HTTP Request

https://api.accesstrade.vn/v1/offers_informations

Query parameters

Các biến params được truyền vào HTTP Request theo các cặp Key-Value, mở đầu chuỗi params bằng dấu “?” và giữa các biến phân tách nhau bằng dấu “&”. Vd:

https://api.accesstrade.vn/v1/offers_informations?merchant=bambooairways

Biến params

Required

Mô tả

scope

tùy chọn

Truyền value cho tham số này là “expiring” để get các khuyến mại sắp hết hạn. Lấy tất cả nếu không truyền hoặc truyền sai value.

merchant

tùy chọn

Tên owner của khuyến mại. vd: lazada

categories

tùy chọn

category_name của khuyến mại. Ex: voucher-dich-vu. Có thể truyền nhiều category, phân cách nhau bằng dấu phẩy ","

domain

tùy chọn

Domain của khuyến mại. vd: lazada.vn

coupon

tùy chọn

Truyền value là 1 để get khuyến mại có mã giảm giá, 0 để get khuyến mại không có mã giảm giá. Mặc định lấy tất cả.

status

tùy chọn

Truyền value 1 để lấy thông tin các offers còn hoạt động, value 0 để lấy thông tin các offers hết hạn, và không truyền key này để lấy tất cả.

limit

tùy chọn

số bản ghi hiển thị trên một trang

page

tùy chọn

số trang show kết quả

Mô tả kết quả

Key

Mô tả

banners

là 1 list chứa các dict banner, trong mỗi dict có: “link” - url banner, “width” - chiều rộng, “height” - chiều cao.

content

Mô tả khuyến mại

id

id khuyến mại

image

url ảnh đại diện khuyến mại

link

url khuyến mại

merchant

owner khuyến mại

categories

danh sách category của khuyến mại

name

Tên khuyến mại

start_time

Thời gian bắt đầu khuyến mại

end_time

Thời gian kết thúc khuyến mại

domain

Domain sản phẩm khuyến mại

aff_link

Affiliate link

API response trả về

{
  "data": [
    {
      "aff_link": "https://go.isclix.com/deep_link/4348611760548105593?url=https%3A%2F%2Fwww.bambooairways.com%2Fvn-vi%2Fthong-tin-dat-ve%2Fuu-dai%2Fmung-ngay-giai-phong-uu-dai-cuc-nong%2F",
      "banners": [],
      "categories": [],
      "content": "⭐Giá sản phẩm: đồng giá 10,000 VNĐ (base fare (giá cơ sở), chưa bao gồm thuế phí)\n⭐Hạng giá vé áp dụng: Bamboo Eco\n🔮Đường bay áp dụng: các đường bay nội địa BAV đang bán trên website TMĐT, trừ đường bay đi và đến Côn Đảo.\n❗Điều kiện áp dụng: Áp dụng theo điều kiện hạng giá vé đã mua\n",
      "coupons": [],
      "domain": "bambooairways.com",
      "end_time": "2021-03-27",
      "id": "5498845288268871151",
      "image": "https://static.accesstrade.vn/adv/img/deal_coupons-09-10-2020-wjbiby.png",
      "link": "https://www.bambooairways.com/vn-vi/thong-tin-dat-ve/uu-dai/mung-ngay-giai-phong-uu-dai-cuc-nong/",
      "merchant": "bambooairways",
      "name": "💥Chương trình “Mừng ngày giải phóng, ưu đãi cực nóng”💥",
      "start_time": "2020-10-09"
    },
    {
      "aff_link": "https://go.isclix.com/deep_link/4348611760548105593?url=https%3A%2F%2Fwww.bambooairways.com%2Fvn-vi%2Fthong-tin-dat-ve%2Fuu-dai%2Fbay-chung-huong-uu-dai-khung%2F",
      "banners": [],
      "categories": [],
      "content": "Tạm biệt năm cũ với những lo lắng, bận rộn của công việc và cuộc sống. Chào năm mới cùng BAY CHUNG để tận hưởng phút giây hạnh phúc, thư giãn bên nhau.\nĐặc biệt nhận ngay ƯU ĐÃI KHỦNG, giảm đến 30% khi mua vé máy bay Bamboo Airways.\n",
      "coupons": [],
      "domain": "bambooairways.com",
      "end_time": "2021-02-11",
      "id": "5562086751721808205",
      "image": "https://static.accesstrade.vn/adv/img/deal_coupons-04-01-2021-c43xzq.png",
      "link": "https://www.bambooairways.com/vn-vi/thong-tin-dat-ve/uu-dai/bay-chung-huong-uu-dai-khung/",
      "merchant": "bambooairways",
      "name": "Chương trình \"Bay chung giảm khủng\"",
      "start_time": "2021-01-04"
    }
  ]
}

Last updated