API - Lấy danh sách thông tin khuyến mại theo nhà cung cấp & ngành hàng.

Chọn lọc và lấy danh sách các thông tin khuyến mãi theo nhà cung cấp, ngành nghề.

Lấy danh sách từ khóa chiến dịch hot

GET https://api.accesstrade.vn/v1/offers_informations/keyword_list

This endpoint allows you to get free cakes.

{
 "data": [
  {
   "icon_text": "ShopeePay",
   "id": "shopee-181427514064896",
   "total_offer": 6
  },
  {
   "icon_text": "Mã ưu đãi",
   "id": "shopee-172130319171584",
   "total_offer": 1
  },
  {
   "icon_text": "VISA",
   "id": "shopee-74256396",
   "total_offer": 1
  }
 ],
 "success": true
}

Lấy danh sách nhà cung cấp khuyến mại

GET https://api.accesstrade.vn/v1/offers_informations/merchant_list

{
 "data": [
  {
   "display_name": "Shopee",
   "id": "4742147753565840242",
   "login_name": "shopee",
   "logo": "https://content.accesstrade.vn/adv/1630740753_avatar_1630740753.gif",
   "total_offer": 7480
  },
  {
   "display_name": "tiki vn",
   "id": "4348611690224153209",
   "login_name": "tikivn",
   "logo": "https://content.accesstrade.vn/adv/1630929502_avatar_1630929502.gif",
   "total_offer": 423
  },
  {
   "display_name": "watsons",
   "id": "5701060131880384103",
   "login_name": "watsons",
   "logo": "https://content.accesstrade.vn/adv/1629711522_avatar_1629711522.png",
   "total_offer": 2
  },
  {
   "display_name": "Sendo",
   "id": "4348611682079477428",
   "login_name": "sendovn",
   "logo": "https://content.accesstrade.vn/adv/1631094599_avatar_1631094599.png",
   "total_offer": 1
  }
 ],
 "success": true
}

GET https://api.accesstrade.vn/v1/offers_informations/icontext_list

Lấy danh sách từ khóa nhóm vouchers của nhà cung cấp

Path Parameters

{
  // Response
}

GET https://api.accesstrade.vn/v1/offers_informations/coupon

Lấy danh sách vouchers theo từ khóa nhà cung cấp

Path Parameters

Lấy danh sách ngành của nhà cung cấp & mã khuyến mại

GET https://api.accesstrade.vn/v1/offers_informations/list_category_coupons

{
 "data": [
  {
   "category": [
    {
     "category_name": "EC-29",
     "category_name_show": "Other",
     "category_no": ""
    }
   ],
   "count": 7903,
   "type": "E-COMMERCE"
  },
  {
   "category": [
    {
     "category_name": "BE-44",
     "category_name_show": "Beauty - Salon",
     "category_no": ""
    }
   ],
   "count": 2,
   "type": "BEAUTY"
  }
 ],
 "success": true
}

Lấy danh sách mã khuyến mại

GET https://api.accesstrade.vn/v1/offers_informations/coupon

Path Parameters

{
 "data": {
  "count": 7908,
  "count_current_day_coupon": 7908,
  "count_next_day_coupon": 0,
  "data": [
   {
    "banner": [],
    "campaign": "322",
    "campaign_id": "4751584435713464237",
    "campaign_name": "Shopee Việt Nam Smartlink cho tất cả thiết bị",
    "categories": [
     {
      "category_name": "EC-29",
      "category_name_show": "Other",
      "category_no": ""
     }
    ],
    "coin_cap": 0,
    "coin_percentage": 0,
    "content": "Sử dụng mã miễn phí vận chuyển cho đơn hàng bất kì từ 0Đ thỏa điều kiện ưu đãi khi mua hàng trên Shopee:\r\n- Giảm tối đa 20K cho đơn hàng giao đến Hà Nội và Hồ Chí Minh.\r\n- Giảm tối đa 40K cho đơn hàng giao đến các tỉnh/thành phố khác.\r\nChỉ áp dụng cho đơn hàng đầu tiên của khách hàng mới.\r\nÁp dụng khi đặt hàng bằng ứng dụng Shopee.\r\nHình thức thanh toán: Tất cả.\r\nKênh vận chuyển khả dụng: Hỏa Tốc, Nhanh.\r\nMã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.\r\nHạn sử dụng từ 00:00 02/10/2021 - 23:58 02/10/2021.\r\nMã ưu đãi áp dụng với một số sản phẩm thuộc phạm vi chương trình. \r\nSố lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tùy điều kiện nào đến trước.",
    "coupons": [
     {
      "coupon_code": "FSV-192996067098624",
      "coupon_desc": "Đơn hàng đầu tiên"
     }
    ],
    "ctime": "Sat, 02 Oct 2021 00:21:04 GMT",
    "discount_percentage": 0,
    "discount_value": 0,
    "end_date": "Sat, 02 Oct 2021 23:58:00 GMT",
    "id": "shopee-192996067098624",
    "image": "https://content.accesstrade.vn/adv/1630740753_avatar_1630740753.gif",
    "is_hot": "False",
    "link": "https://shopee.vn/search?promotionId=192996067098624&signature=724443419ba6abaca74a7ded5fa99ddf837f858b26421c4ab39f4bc6b18d3d40&voucherCode=FSV-192996067098624&ref=sansandeals",
    "max_value": 0,
    "merchant": "shopee",
    "min_spend": 0,
    "name": "[SHOPEE]-Đơn hàng đầu tiên",
    "percentage_used": 31,
    "prod_link": "https://go.isclix.com/deep_link/4348611760548105593?url=https://shopee.vn/search?promotionId=192996067098624&signature=724443419ba6abaca74a7ded5fa99ddf837f858b26421c4ab39f4bc6b18d3d40&voucherCode=FSV-192996067098624&ref=sansandeals",
    "register": 1,
    "shop_id": null,
    "start_date": "Sat, 02 Oct 2021 00:00:00 GMT",
    "status": 1,
    "time_left": "Còn lại 0 ngày 7 giờ 46 phút"
   }
  ]
 },
 "success": true
}

Lấy danh sách mã khuyến mại ưu tiên

GET https://api.accesstrade.vn/v1/offers_informations/coupon_hot

Path Parameters

{
 "data": {
  "count": 1,
  "data": [
   {
    "banner": [],
    "campaign": "322",
    "campaign_id": "4751584435713464237",
    "campaign_name": "Shopee Việt Nam Smartlink cho tất cả thiết bị",
    "categories": [
     {
      "category_name": "EC-1",
      "category_name_show": "Điện thoại - Máy tính bảng",
      "category_no": ""
     },
     {
      "category_name": "EC-2",
      "category_name_show": "Tivi-âm thanh",
      "category_no": ""
     }
    ],
    "coin_cap": 0,
    "coin_percentage": 0,
    "content": "VOUCHER GIẢM 20K DÀNH CHO KHÁCH HÀNG MỚI\nMã: NAFNEWBUYT9\n- Giảm tối đa 20K cho đơn hàng từ 50K trên app Shopee\n- Thời hạn áp dụng: đến 30/09/2021, 23H59\n- Lưu ý:\nSố lượng có hạn\nMỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần\nChỉ áp dụng cho Khách hàng mới",
    "coupons": [
     {
      "coupon_code": "NAFNEWBUYT9",
      "coupon_desc": "VOUCHER GIẢM 20K DÀNH CHO KHÁCH HÀNG MỚI",
      "coupon_save": "20000",
      "coupon_type": 5
     }
    ],
    "ctime": {
     "$date": 1632996182570
    },
    "discount_percentage": 0,
    "discount_value": 0,
    "end_date": {
     "$date": 1633305600000
    },
    "id": "5756834766452765293",
    "image": "https://static.accesstrade.vn/adv/img/deal_coupons-30-09-2021-bvp0so.png",
    "is_hot": "True",
    "link": "https://shopee.vn/m/don-dau-tien-mien-phi?ref=sansandeals",
    "max_value": 0,
    "merchant": "shopee",
    "min_spend": 0,
    "name": "SHOPEE - VOUCHER GIẢM 20K DÀNH CHO KHÁCH HÀNG MỚI",
    "percentage_used": 100,
    "prod_link": "https://go.isclix.com/deep_link/4348611760548105593?url=https://shopee.vn/m/don-dau-tien-mien-phi?ref=sansandeals",
    "register": 1,
    "shop_id": 0,
    "start_date": {
     "$date": 1632960000000
    },
    "status": 1,
    "time_left": "Còn lại 1 ngày 7 giờ 48 phút"
   }
  ]
 },
 "success": true
}

GET https://api.accesstrade.vn/v1/offers_informations/coupon

Path Parameters

{
 "data": {
  "count": 29,
  "count_current_day_coupon": 29,
  "count_next_day_coupon": 0,
  "data": [
   {
    "banner": [],
    "campaign": "322",
    "campaign_id": "4751584435713464237",
    "campaign_name": "Shopee Việt Nam Smartlink cho tất cả thiết bị",
    "categories": [
     {
      "category_name": "EC-29",
      "category_name_show": "Other",
      "category_no": ""
     }
    ],
    "coin_cap": 0,
    "coin_percentage": 0,
    "content": "La Roche-Posay Chính Hãng",
    "coupons": [
     {
      "coupon_code": "LAROPH120",
      "coupon_desc": "Giảm 120,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 1,000,000 VNĐ"
     }
    ],
    "ctime": "Sat, 02 Oct 2021 17:04:21 GMT",
    "discount_percentage": 0,
    "discount_value": 0,
    "end_date": "Sat, 02 Oct 2021 23:59:00 GMT",
    "id": "shopee-198385957076992",
    "image": "https://cf.shopee.vn/file/1be3baed98088f45bc368f1cb2a0e721",
    "is_hot": "False",
    "link": "https://shopee.vn/search?promotionId=198385957076992&signature=832e13655c20079f01701bd1efa734dee9584a87f2f069112b7107656f1b1496&voucherCode=LAROPH120&ref=sansandeals",
    "max_value": 0,
    "merchant": "shopee",
    "min_spend": 0,
    "name": "[La Roche-Posay Chính Hãng]-Giảm 120,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 1,000,000 VNĐ",
    "percentage_used": 27,
    "prod_link": "https://go.isclix.com/deep_link/4348611760548105593?url=https://shopee.vn/search?promotionId=198385957076992&signature=832e13655c20079f01701bd1efa734dee9584a87f2f069112b7107656f1b1496&voucherCode=LAROPH120&ref=sansandeals",
    "register": 1,
    "shop_id": 37251700,
    "start_date": "Sat, 02 Oct 2021 00:18:00 GMT",
    "status": 1,
    "time_left": "Còn lại 0 ngày 6 giờ 55 phút"
   },
   {
    "banner": [],
    "campaign": "322",
    "campaign_id": "4751584435713464237",
    "campaign_name": "Shopee Việt Nam Smartlink cho tất cả thiết bị",
    "categories": [
     {
      "category_name": "EC-29",
      "category_name_show": "Other",
      "category_no": ""
     }
    ],
    "coin_cap": 0,
    "coin_percentage": 0,
    "content": "La Roche-Posay Chính Hãng",
    "coupons": [
     {
      "coupon_code": "LAROPH85",
      "coupon_desc": "Giảm 85,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 850,000 VNĐ"
     }
    ],
    "ctime": "Sat, 02 Oct 2021 17:04:21 GMT",
    "discount_percentage": 0,
    "discount_value": 0,
    "end_date": "Sat, 02 Oct 2021 23:59:00 GMT",
    "id": "shopee-198385084743680",
    "image": "https://cf.shopee.vn/file/1be3baed98088f45bc368f1cb2a0e721",
    "is_hot": "False",
    "link": "https://shopee.vn/search?promotionId=198385084743680&signature=ebbcec4bf0844fcdc49953c6b933d5e42aac1b1fe620d0c3aa7e740c3f67ef0c&voucherCode=LAROPH85&ref=sansandeals",
    "max_value": 0,
    "merchant": "shopee",
    "min_spend": 0,
    "name": "[La Roche-Posay Chính Hãng]-Giảm 85,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 850,000 VNĐ",
    "percentage_used": 88,
    "prod_link": "https://go.isclix.com/deep_link/4348611760548105593?url=https://shopee.vn/search?promotionId=198385084743680&signature=ebbcec4bf0844fcdc49953c6b933d5e42aac1b1fe620d0c3aa7e740c3f67ef0c&voucherCode=LAROPH85&ref=sansandeals",
    "register": 1,
    "shop_id": 37251700,
    "start_date": "Sat, 02 Oct 2021 00:15:00 GMT",
    "status": 1,
    "time_left": "Còn lại 0 ngày 6 giờ 55 phút"
   },
   {
    "banner": [],
    "campaign": "322",
    "campaign_id": "4751584435713464237",
    "campaign_name": "Shopee Việt Nam Smartlink cho tất cả thiết bị",
    "categories": [
     {
      "category_name": "EC-29",
      "category_name_show": "Other",
      "category_no": ""
     }
    ],
    "coin_cap": 0,
    "coin_percentage": 0,
    "content": "Sử dụng mã miễn phí vận chuyển cho đơn hàng bất kì từ 0Đ thỏa điều kiện ưu đãi khi mua hàng trên Shopee:\r\n- Giảm tối đa 20K cho đơn hàng giao đến Hà Nội và Hồ Chí Minh.\r\n- Giảm tối đa 40K cho đơn hàng giao đến các tỉnh/thành phố khác.\r\nChỉ áp dụng cho đơn hàng đầu tiên của khách hàng mới.\r\nÁp dụng khi đặt hàng bằng ứng dụng Shopee.\r\nHình thức thanh toán: Tất cả.\r\nKênh vận chuyển khả dụng: Hỏa Tốc, Nhanh.\r\nMã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.\r\nHạn sử dụng từ 00:00 02/10/2021 - 23:58 02/10/2021.\r\nMã ưu đãi áp dụng với một số sản phẩm thuộc phạm vi chương trình. \r\nSố lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tùy điều kiện nào đến trước.",
    "coupons": [
     {
      "coupon_code": "FSV-192996067098624",
      "coupon_desc": "Đơn hàng đầu tiên"
     }
    ],
    "ctime": "Sat, 02 Oct 2021 00:21:04 GMT",
    "discount_percentage": 0,
    "discount_value": 0,
    "end_date": "Sat, 02 Oct 2021 23:58:00 GMT",
    "id": "shopee-192996067098624",
    "image": "https://content.accesstrade.vn/adv/1630740753_avatar_1630740753.gif",
    "is_hot": "False",
    "link": "https://shopee.vn/search?promotionId=192996067098624&signature=724443419ba6abaca74a7ded5fa99ddf837f858b26421c4ab39f4bc6b18d3d40&voucherCode=FSV-192996067098624&ref=sansandeals",
    "max_value": 0,
    "merchant": "shopee",
    "min_spend": 0,
    "name": "[SHOPEE]-Đơn hàng đầu tiên",
    "percentage_used": 30,
    "prod_link": "https://go.isclix.com/deep_link/4348611760548105593?url=https://shopee.vn/search?promotionId=192996067098624&signature=724443419ba6abaca74a7ded5fa99ddf837f858b26421c4ab39f4bc6b18d3d40&voucherCode=FSV-192996067098624&ref=sansandeals",
    "register": 1,
    "shop_id": null,
    "start_date": "Sat, 02 Oct 2021 00:00:00 GMT",
    "status": 1,
    "time_left": "Còn lại 0 ngày 6 giờ 54 phút"
   }
  ]
 },
 "success": true
}

POST https://api.accesstrade.vn/v1/offers_informations/multi_link_2_coupons

Query Parameters

"data": [
    {
      "list_voucher": [
        {
          "aff_link": "https://go.isclix.com/deep_link/4348611760548105593/4751584435713464237?url=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D220397094109184%26signature%3D2b19635bb6f9013d8a33a47c0ace9eab9ac610b1b3d0b5d0849a86c33e8181b7%26voucherCode%3DSHAN65498%26ref%3Dsansandeals",
          "campaign_id": "4751584435713464237",
          "content": "shanmieleng.vn",
          "coupons": [
            {
              "coupon_code": "SHAN65498",
              "coupon_desc": "Giảm 5,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 15,000 VNĐ"
            }
          ],
          "end_time": "2021/12/31",
          "id": "shopee-220397094109184",
          "image": "https://cf.shopee.vn/file/e33a442535b74c693c14356cb8cece57",
          "link": "https://shopee.vn/search?promotionId=220397094109184&signature=2b19635bb6f9013d8a33a47c0ace9eab9ac610b1b3d0b5d0849a86c33e8181b7&voucherCode=SHAN65498&ref=sansandeals",
          "merchant": "shopee",
          "name": "[shanmieleng.vn]-Giảm 5,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 15,000 VNĐ",
          "remain": 94,
          "remain_true": true,
          "start_time": "2021/11/01 09:19",
          "time_left": "Còn 21 ngày 22:13"
        },
        {
          "aff_link": "https://go.isclix.com/deep_link/4348611760548105593/4751584435713464237?url=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D220397286998016%26signature%3Db157427c39d3dd4b1a972bef1166416fbbb1ae8e67cc07520520f2380de1b513%26voucherCode%3DSHAN65652%26ref%3Dsansandeals",
          "campaign_id": "4751584435713464237",
          "content": "shanmieleng.vn",
          "coupons": [
            {
              "coupon_code": "SHAN65652",
              "coupon_desc": "Giảm 10,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 200,000 VNĐ"
            }
          ],
          "end_time": "2021/12/31",
          "id": "shopee-220397286998016",
          "image": "https://cf.shopee.vn/file/e33a442535b74c693c14356cb8cece57",
          "link": "https://shopee.vn/search?promotionId=220397286998016&signature=b157427c39d3dd4b1a972bef1166416fbbb1ae8e67cc07520520f2380de1b513&voucherCode=SHAN65652&ref=sansandeals",
          "merchant": "shopee",
          "name": "[shanmieleng.vn]-Giảm 10,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 200,000 VNĐ",
          "remain": 84,
          "remain_true": true,
          "start_time": "2021/11/01 09:19",
          "time_left": "Còn 21 ngày 22:13"
        },
        {
          "aff_link": "https://go.isclix.com/deep_link/4348611760548105593/4751584435713464237?url=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D220397454835712%26signature%3D37e03b3f4d021b047df8516326b5bdf2964b951c8bbef59ee19bfdb01ade21f6%26voucherCode%3DSHAN66652%26ref%3Dsansandeals",
          "campaign_id": "4751584435713464237",
          "content": "shanmieleng.vn",
          "coupons": [
            {
              "coupon_code": "SHAN66652",
              "coupon_desc": "Giảm 20,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 300,000 VNĐ"
            }
          ],
          "end_time": "2021/12/31",
          "id": "shopee-220397454835712",
          "image": "https://cf.shopee.vn/file/e33a442535b74c693c14356cb8cece57",
          "link": "https://shopee.vn/search?promotionId=220397454835712&signature=37e03b3f4d021b047df8516326b5bdf2964b951c8bbef59ee19bfdb01ade21f6&voucherCode=SHAN66652&ref=sansandeals",
          "merchant": "shopee",
          "name": "[shanmieleng.vn]-Giảm 20,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 300,000 VNĐ",
          "remain": 77,
          "remain_true": true,
          "start_time": "2021/11/01 09:20",
          "time_left": "Còn 21 ngày 22:14"
        }
      ],
      "origin_url": "https://go.isclix.com/deep_link/5675163798260267617/5250371113292977031?utm_source=tiktok&utm_content=koc&ref=koc-ldp&sub4=koclanding&sub5=landingpage_178&sub3=158096&url=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fproduct%2F484431289%2F13902884325%3Freferer%3Dat-kol-new",
      "status": true
    }
  ],
  "message": "Success",
  "status": true
}

Last updated