[Wordpress] Hướng dẫn nhúng vào bài post

Hướng dẫn nhúng vào bài post trên Wordpress

LƯU Ý: WP ROCKET sẽ gây lỗi khi nén file css & js, nên cần tắt plugin này để dùng được tool

Cài đặt Wordpress Plugin

Last updated