AccessTrade.vn
Search…
⌃K

[Wordpress] Hướng dẫn nhúng vào bài post

Hướng dẫn nhúng vào bài post trên Wordpress

LƯU Ý: WP ROCKET sẽ gây lỗi khi nén file css & js, nên cần tắt plugin này để dùng được tool

Cài đặt Wordpress Plugin

Vào plugins, chọn "Thêm mới" (Add New)
Tìm kiếm plugin tên "Ad Inserter", bấm Cài Đặt (Install)
Kích hoạt (Active) plugin sau khi cài đặt xong.
Vào danh sách plugins, tìm Ad Inserter, bấm Settings (cài đặt)
Nhập code và làm theo hướng dẫn như hình.
Sau khi gắn thành công sẽ có kết quả như hình.